Zelzele ve Zelazili Meşhure (Deprem ve Meşhur Depremler)*

115.sayı Okuma Metinleri
Merkez-i arzda (dünyanın merkezinde) mevcut olan hararet (sıcaklık) sebebiyle tahassül eden (oluşan) edhine (dumanlar) ve ebhirenin (buharların) elastisitesi (basıncı) hadd-i izamisini (en yüksek sınırı) tecavüz eyledikde (geçince) ve tabir-i diğerle (başka bir ifadeyle) buharı havi olan mahaller derece-i işbaını (doyma noktasını) bulduğu vakitlerde husule geldiği ehl-i fen indinde malumdur. Daha vazıh (açık) surette tabir edilmek istenilirse deriz ki cevf-i arzda (dünyanın iç boşluğunda) teraküm eden (biriken) sular gerek hararet-i merkeziyeden ve gerek ecsam-ı müste’ıdü’l-iştiâlın (yanmaya uygun cisimlerin) tazyik-i hava (hava basıncı) seb...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız