Osmanlıca Öğreniyorum

Musa Şen / İstanbul

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ MART SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al [Devamını Oku]

Arapça Kelimelerin İmlâsı

Bu bölümde, Arapça kelimelerin, hangi vezinlerde hangi manaları taşıdığı ve bu kelimelerin nasıl yazıldığı konusuna devam edeceğiz. Bu, O... [Devamını Oku]

Rika Hattı

Harflerin rika hattı el yazısında kazandıkları şekiller aşağıdaki gibidir.     OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al   [Devamını Oku]

Harflerin başta, ortada ve sondaki hâlleri

Harfler başta, ortada ve sonda kullanılışlarına göre bazı farklılıklar göstermektedir. Aşağıda bunlara ait örnekler gösterilecektir. B... [Devamını Oku]

Osmanlıca'da Okutucu Harfler

Osmanlıca, içerisinde barındırdığı Türkçe ve Batıdan alınma kelimelerin okunma mantığı açısından Arapçaya değil, bugün kullandığ... [Devamını Oku]

Osmanlıca'da Harflerin İlk Sesleri Alınır

Osmanlıca alfabesinde kullanılan harfleri ve okunuşlarını geçen sayfalarda görmüştük. Bu harfler, “Elif, Be, Te, Se …” diye isimlendir... [Devamını Oku]

Okutucu Harfler Aynı Zamanda Normal Harf Olarak da Kullanılır

Okutucu harfler, hem okutucu olarak hem de normal harf olarak kullanılabilirler. Konuyu daha iyi anlamak için aşağıdaki örnekleri inceleyelim. ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Kelimelerin Okunuşlarına Ait Örnekler

Aşağıda verilecek tablodaki boş kısımları siz doldurunuz. Kolaylık olmak açısından okutucu harfler kırmızı renk ile gösterilmiştir. *... [Devamını Oku]

Kelime ve Cümle Örnekleri (Ocak, 2013)

Başlıklar: "A" sesiyle okutan Elif harfi örnekleri "E" sesiyle okutan He harfi örnekleri "O, Ö, U, Ü" sesleriyle okutan Vav harfi örnek... [Devamını Oku]

He Okutucusu İçin Kelime Örnekleri

  OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al [Devamını Oku]

Kur'an Alfabesinde Bulunan Harfler

Öncelikle Osmanlıcada kullanılan harfleri tanımalıyız. Osmanlıcadaki harfler ekseriya Kur’an’dan alınmıştır. Kur’an’dan alınan har... [Devamını Oku]

Ye Okutucusu İçin Kelime Örnekleri

  OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al [Devamını Oku]