Bir Dergi Bir Yazı

Musavver Küçük Osmanlı

Musavver Küçük Osmanlı,sene 1325 İlm-i ahlakın daire-i mütalaasında bulunan vazifeler, pek çok kısımlara ayrılıyor. Evvela nefsimize karş... [Devamını Oku]

Mir’at-ı Vatan

Feth-i Kelam Çok şükür maarif fikri memleketimizde bir derece şayi’ oldu. Çok şükür ümid-i istikbalimiz olan efkâr-ı umumide parlak parlak... [Devamını Oku]

İslam Dünyası

(2) Kurban Bayramı İşbu Kurban Bayramı’nı kardeşlerimize tebrik ederek umum Müslümanlar hakkında bais-i yümn ü saadet olmasını temenni ey... [Devamını Oku]

İ’tilâ

(1) On beş günde bir neşr olunur risaledir. (2) İnşallahü’l-kerim gayretimiz i‘tilamıza bais olur. Zaten hangi gayret var ki müeddi-i terakk... [Devamını Oku]

Irmak

(1) On beş günde bir çıkarılan edebi, ilmi mecmuadır. (2) Irmak’ı herkes benimsemeli, kendine mal etmelidir. Çünkü Irmak bizim değil muhte... [Devamını Oku]

Zülal-i İrfan

1327 Sahib ve müdiriMustafa Ruhi (1) Zülal-i İrfan, genç ruhları okşamaya, serinlendirmeye çalışacak, bu muhite şiir ve irfan katreleri serpe... [Devamını Oku]

Genç Fikirler

(1) Küçük hikaye Çıldıran Peder Ela gözlerinde ümit ışıklarını söndüren bir damla zehir yaşı vardı. Uzun senelerden sonra takarrup ede... [Devamını Oku]

Fağfur

(1) Edebi, felsefi, ictimai mecmuaMüdiri: Selami İzzet (2) Ateş böcekleri Minik ateş böcekleri Safalı gözbebekleri Seversiniz çiçekleri Fır... [Devamını Oku]

El-Mirsâd

(1) Menafi’-i İslamiyyeye hâdim dini, ilmi, fenni, edebi Türkçe el-Mirsad risale-i İslamiyyesi (2) El-Mirsad risale-i İslamiyyesi On beş günd... [Devamını Oku]

Çocuklara Kıraat

Bir çocuğu alışmış olduğu kötü huydan vazgeçirmek nasayih ve terbiye ile olmaz mı? Ve bu nasayih-i terbiye de okumak yazmakla değil midir? ... [Devamını Oku]

Habl-i Metin

"Üd’u ila sebîli Rabbike bi’l-hikmeti ve’l-mev’izati’l-haseneti"(nahl, 125; Rabb’inin yoluna, hikmetle ve iyiliği öğütleyerek çağır)... [Devamını Oku]

Arkadaş

Sevgili vatan evlatlarının tenvir-i efkarına hadim on beş günde bir neşrolunur; fenni, edebi, ahlaki mecmua. 6 Muharrem 1328 Resm-i Takdim -Kâr... [Devamını Oku]