El Yazılarıyla Meşhurlar

El Yazılarıyla Meşhurlar

Necip Serdengeçti tarafıdan Hüseyin Nakip Turhan’a gönderilen mektuptur. (1) İstanbul 18 Kanunu Sani 341 (2) Muhterem kardeşim Hüseyin, (3) Sen... [Devamını Oku]

El Yazılarıyla Meşhurlar

Namık Kemal’i Hürriyet gazetesine gönderdiği mektup. (1) Neşri iltimasıyla hürriyete gönderilen varakadır ki son (2) nüshasında görülemed... [Devamını Oku]

El Yazılarıyla Meşhurlar

Hatice Turhan Valide Sultan'ın (IV. Mehmed'in annesi) el yazısıyla kethüdası Mehmed Efendi'ye gönderdiği mektubu. (1) Kethüdam Mehmet Efendi mal... [Devamını Oku]

El Yazılarıyla Meşhurlar

Necib Fazıl’ın Taha Toros’a yazdığı mektup. Aziz Kardeşim, (Cumhuriyet) gazetesine gönderdiğiniz taahhütlü mektubu aldım. Fakat va’d et... [Devamını Oku]

El Yazılarıyla Meşhurlar

Yücel Özkaya tarafından neşredilen* 3. Selim’in imparatorluk hakkındaki bazı hatt-ı hümayunları makalesinde geçen bir belgeyi bu ay sizlerle ... [Devamını Oku]

El Yazılarıyla Meşhurlar

“Manzûme-i Garrâ-i Hazret-i Hilâfet-penâhî” Sultan Mehmed Reşad tarafından kaleme alınan ve kendi el yazısıyla neşredilen gazeldir. Dönem... [Devamını Oku]

El Yazılarıyla Meşhurlar

Yahya Kemal’in el yazısıyla şiirlerinden bazı bölümler İstanbul Sevgisi (Bir Başka Tepeden ve Sessiz Gemi) Hüznün, ferahlığın, bizim olsu... [Devamını Oku]

El Yazılarıyla Meşhurlar

Mehmet Akif’in vefatından iki gün evvel not ettirdiği şiiri... Alttaki nottan anlaşıldığına göre hastabakıcısının el yazısıyla yazılm... [Devamını Oku]