İçerik Resmi
Tasvir-i Sıfat-ı Seher-i Der-Mevsim-i Bahar*
(1) Ey letafet-i seherden bihaber olanlar bidar olunuz bidar ve etraf-ı sahra ve bahre atf-ı enzar eyleyiniz. Enzar ki mevsim henüz şehr-i Nisan’ın ibtidasıdır. Ağaçlar ataya-yı aliyye-i kudretten tezyin eyledikleri cevahir-i ezhardan harem olarak nesim-i
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız