İçerik Resmi
Siyonistler ve Filistin'in İstikbali*
Şu fıkrayı ingiliz siyonistlerin mürevviç hiç efkârı olan “Palestine” mecmuasının Talat Paşa tarafından düvel-i merkeziye siyonist heyetine edilen vaatleri münakaşa vadisinde yazdığı şedidü’l-meal bir makaleden tercüme ediyoruz: “Siyonistler birkaç defa bade’l-harb Filistin’e vuku bulacak Yahudi
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız