Sanayi-i Der Memalik-i Osmaniye

104.sayı Okuma Metinleri
İslam’da anife vardır, sınaiden taazzüz eder dedikleri laf sahih olamaz. Zira İslam diyanetçe dahi sınaii makbul ve muazzez tutar. Her büyük zatı bir sanatla kesb edegelmiş itikat eyler. Hadis-i şerifte Hazret-i Âdem çiftçi ve Nuh tüccar ve İbrahim nessac, Davud zırh yapardı. Süleyman zenbil örerdi. Zekeriya dülgerlik ederdi (salavatüllahi aleyhim ecmain) buyurulduktan sonra “Bizzat Peygamberimiz dahi deve gütmedi mi” varid olmuştur. İslam her sanatı bir büyük zata yani dince büyük bir azize isnad eder ve dükkan kapısı üzerine celi hat ile “el kasibu habibullah” yazar. Ve hep kibar-ı ulema ve evliya birer sanata müntesiptir. Ve hala her biri...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız