İçerik Resmi
Müslüman Topraklarında Yahudi Hükümeti*
İkdam refikimizin sahib-i imtiyazı Siyonizm meselesine dair Lozan’dan mühim bir mektup gönderiyor. Müslümanlar için pek ziyade şayan-ı dikkat ve ibret olan bu mektubun bazı mühim fıkralarına ber vech-i ati naklediyoruz: “İngiliz liberalleri evvela İslamiyet’e, sonra
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız