İçerik Resmi
İstanbul’un Umranen ve İktisaden İhyası İçin On Senelik Program Tanzimi
(1) Umrani Kısım İstanbul’un umrani ve iktisadi ihyasını temin edecek tedabir ve mukarreratı ittihaz etmek, müsabakaya vaz’ edilen on senelik programı tedkik ve kabul eylemek üzere Emanet'te Şehremini Operatör Emin Bey Efendi’nin taht-ı riyasetlerinde bir
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız