Filistin’de Yahudiler*

123.sayı Okuma Metinleri
Ahval-i Harbiye dolayısıyla Filistin’den ordumuzun çekilmesini müteakip Yehuda devletini tesis etmek fikri matbuatta intişar eder etmez Arap dindaşlarımızın, bilhassa i’tilafçılardan hayır umanların ne elim bir sukut-u hayale duçar olacaklarını, ne müşkil bir vaziyet muvacehesinde bulunacaklarını takdir ederek vekayi’in inkişafına intizar eylemiştik. Ahiren Paris’te (el-müstakbel) namıyla intişar eden Arapça bir gazetede okuduğumuz makalelerde Arap dindaşlarımızın Yahudilerin icraat-ı mütehakkimanelerinden ne kadar müşteki olduklarını gördüğümüz gibi Yahudilerin Filistin’de neler yapmakta olduğuna da muttali’ olduk. Ez cümle Kudüs m...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız