İçerik Resmi
Filistin’de Yahudiler*
Ahval-i Harbiye dolayısıyla Filistin’den ordumuzun çekilmesini müteakip Yehuda devletini tesis etmek fikri matbuatta intişar eder etmez Arap dindaşlarımızın, bilhassa i’tilafçılardan hayır umanların ne elim bir sukut-u hayale duçar olacaklarını, ne müşkil bir vaziyet muvacehesinde bulunacaklarını
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız