İçerik Resmi
Bulgar Müslümanlarının Şikayetleri*
Filibe cevamii hakkında Tanin refikimize gönderilen bir mektup: Geçenki mektubumda Bulgar hükümetinin burada bulunan İslamlar ve vakalar hakkında yapmış oldukları zulümleri yazıp muhterem tanin ile kâriîn-i kiramın enzar-ı dikkatine vaz etmiş idim. Dakika geçmez ki
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız