Asar-ı Edebiye

104.sayı Okuma Metinleri
KapakAsar-ı Edebiye Ve Kâle(Mana-yı Beyt) Her kimin dostluğu Hak Teala Hazretleri için olmaz ise onun dostluğu kendsinden hatar üzeredir.Birinci sınıf talebesinden Mustafa Halid (Ve Kâle Âhar[başka söz]) (Mana-yı Beyt) Senin ilmin seni şöhretlendirmediği vakitte nastan ilmini kabul eden bir mahluk bulamazsın. Ve eğer senin hamil olduğun (yüklendiğin) ilim seni sıyanet eder (korur) ise sana onu iktitaf edecek (alacak) ve hamil olacak kimse gelir. (Kâle Ba’du’ş-Şuarâ[Şairlerden bazılarının dedikleri]) (Mana-yı Şiir [Şiirin manası]) Zinhar kendinden başka kimseye sırrını fâş eyleme (açıklama). Zira her nasih (nasihatçi) için bir na...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız