Ahlak Değişir mi?*

115.sayı Okuma Metinleri
Sâlisen (Üçüncü olarak): Görüyorum ki, şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki, dünyayı bir misafirhane-i askerî telakki etsin. Ve öyle de iz‘ân etsin (anlasın). Ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe-i rızâyı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına, daimî bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet, dünyaya âit işler, kırılmaya mahkûm şişeler hükmündedir. Bâkî umûr-u uhreviye (kalıcı olan ahirete yönelik işler) ise, gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inâdlı taleb ve hakeza şed...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız