İçerik Resmi
Âdil Mahkemeler*
Âdil mahkemeler, Kâinat Hâlik’ının Hak isminin, Âdil isminin ve daha çok esmâ-yı İlâhiyesinin tecellîgâhıdır. Hak namına hükmeden ve Âdil-i Mutlak hesabına adâlet eden ve hakiki İslâmî bir adâlet olan kürsî-i muallâ ne yüksektir, ne mübecceldir!
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız