İçerik Resmi
Sifr-İ Sânîye Mensûb Olan Ebvâbın Bâb-I Evveli Hazm Beyânındadır (devamı)
25a) Mertebe-i sâlise: Hazmın biri dahi urûkda olur. Zîrâ ahlât-ı mezkûre ciğerin cânib-i muhaddebinden yaʻnî yumru tarafından muttasıl olan ırk-ı kebîrden ki, mücevvef ve urûk-ı sığārı bedene muttasıldır, urûk-ı mezkûreye akub inüb urûkda tekrâr bir
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız