İçerik Resmi
Sifr-i Sânîye Mensûb Olan Ebvâbın Bâb-ı Evveli Hazm Beyânındadır*
İmdi, hazmın dört mertebesi vardır ki, (25a) her mertebe bir mevziʻde olur ve her bir mertebenin bir fazlası vardır ki, mevziʻ-i hazmın kuvvet-i dâfiʻası taşraya defʻ ider, bedeni zarardan defʻ içün. Mertebe-i ûlâ, miʻdededir, hukemâ
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız