Sifr-i Sânîye Mensûb Olan Ebvâbın Bâb-ı Evveli Hazm Beyânındadır*

123.sayı Osmanlı Tıbbından
İmdi, hazmın dört mertebesi vardır ki, (25a) her mertebe bir mevziʻde olur ve her bir mertebenin bir fazlası vardır ki, mevziʻ-i hazmın kuvvet-i dâfiʻası taşraya defʻ ider, bedeni zarardan defʻ içün. Mertebe-i ûlâ, miʻdededir, hukemâ dirler ki, hazmın ibtidâsı dehândandır. Zîrâ sath-ı dâhil-i dehân sath-ı dâhil-i miʻdeye muttasıl ve mülâsıkdır. Hemân ki gıdâ dehâna girüb mazğ etmeğe başlandı. Fi’l-cümle hazmın ibtidâsı hâsıl ve bu hazm intihâsına miʻdede baʻde zamân vâsıl olur. Gıdâ ki bu hazmla miʻdede münhazım ola, keşk-i sehīne müşâbih olur yaʻnî koyu tarhana gibi olur. Yûnânîler buna keylûs dirler. Bu hazmın...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız