Osmanlıda Şehir Ve Afet Yönetimi

111.sayı Belge Okumaları
Osmanlı Devletiʼnde şehir politikası, kendinden önceki Türk-İslam şehir anlayışından etkilenilerek şekillenmiştir. Tanzimat Dönemi reformları ile birlikte hem idari düzen hem de mekânsal kurgu açısından şehir ve imar planlaması dönüşüme uğramışsa da imparatorluğun son zamanlarına kadar insan merkezli ve sosyal devlet anlayışına uygun yapısının korunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminde çarşı ve sokakların denetlenmesi kapsamında umumi geçişe mahsus yolların ve kaldırımların izinsiz işgal edilerek cumba veya dükkân şeklinde kullanılması yasaklanmış ve bu konuda işlem yapılması için İstanbul kadısına...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız