Gışâ beyânındadır

104.sayı Osmanlı Tıbbından
Transkripsiyon Gışâ beyânındadır Bu şol marazdır ki, gice görmez. Halk dilinde buna şebkûr dirler. Sebebi buhārât-ı galîzadır ki, demi bulandırır. Ve galîz ider. Ekser bu maraz kara gözlülerde ârız olur. İlâcı, istifrâğdır. Eyâricâtla ve gargaralar ile ve muʻattısâtla ve ırk-ı mâkayndan fasd itmekdir. Ve dahi papadya ve durak otu ve râziyâne gibi otları kaynadub suyuna (?) yüzün ve gözün bürüyüb durmakdır. Ve Muhammed bin Zekeriyyâ-yı Râzî Hâvî-i Kebîr’de eydür; Ebû Nasr Fâriyâbî (?) kameri ve kevâkibi görmez olmuşdu. Mercimek kadar kündüs dühn-i benefşe ile seʻût itdi. Ol gice kevâkibi bir mikdâr gördü. İkin...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız