Osmanlıʼnın Mukaddesat Hassasiyeti: Basın

122.sayı Belge Okumaları
Kuruluşundan itibaren asıl gayesini İslâmiyetʼin hâmîliği olarak ifade eden Osmanlı Devleti, bunu hem kanunlarda hem de uygulamalarda her fırsatta ortaya koymuştur. Doğu kültüründen Batı kültürüne eksen kaymasının başlangıcı kabul edilen Tanzimat Dönemiʼnde bile devletin bu temel harcı değişmemiş, mukaddesata hürmet devam etmiştir. Mesela 1876ʼda ilan edilen ve devletin ilk anayasası olan Kânûn-ı Esâsîʼnin 4. maddesi şu şekildedir: “Zât-ı hazret-i pâdişâhî hasbeʼl-hilâfe dîn-i İslâmʼın hâmîsi ve biʼl-cümle tebaʻa-i Osmâniyenin hükümdar ve pâdişâhıdır.” Görüldüğü üzere Osmanlı Devleti İslâmʼı yalnızca din ve h...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız