Osmanlı Devletinin Temel Taşları: Tekkeler

113.sayı Belge Okumaları
Kuruluşundan itibaren Osmanlı Devletiʼnin resmî din düşüncesi, Hz. Peygamber (sav) ile ashab-ı kirâmın takip ettikleri yolu (Ehl-i Sünnet veʼl-Cemâat) ifade eden Sünnî anlayış çerçevesinde çizilmiştir. Türk-İslam devletlerinin hususiyetle Selçukluların birikimlerinden tevarüs eden bu anlayış, eğitim kurumları, kanunlar, siyaset ve hükûmet kadrolarını kuşatan bir genişlikte devlet idaresini ilgilendiren her aşamaya sirayet etmiştir. İmparatorluğun resmî siyasetinde ise -diğer hak mezheplerin fikirleri görece etkili olmakla beraber- daha çok Mâturîdîlik ve Hanefîlik mezhepleri hâkim olmuştur. Osmanlı Devleti’nde Müslüman dinî yapının ik...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız