Musavver Küçük Osmanlı

123.sayı Bir Dergi Bir Yazı
Musavver Küçük Osmanlı,sene 1325 İlm-i ahlakın daire-i mütalaasında bulunan vazifeler, pek çok kısımlara ayrılıyor. Evvela nefsimize karşı birtakım vazifeler var ki onlara vazife-i nefsaniye derler. Bu da ikiye ayrılmıştır. 1- Ruhani vazifeler 2 - Cismani vazifeler Bundan ruhani olanları insanların en aziz duygularından neş'et eder. Cismani vazifelerimize gelince onlar hayatımızın muhafazasına nev’iyyetimizin bekasına aittir. Tarih Tarih nedir? Ta'rifat - Geçmiş zamanda zuhur eden vukuattan bahseden bir ilimdir. - Bu vukuat her şeye dair olabilir mi? - Hayır yalnız medeniyet aleminde yaşamış kavimlere milletlere aittir. - Tarih kaç kısımdır? - Tar...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız