Zafer ŞIK

Zafer ŞIK

Bir Dergi Bir Yazı

El-Mirsâd (1) Menafi’-i İslamiyyeye hâdim dini, ilmi, fenni, edebi Türkçe el-Mirsad risale-i İslamiyyesi (2) El-Mirsad risale-i İslamiyyesi On ... [Devamını Oku]

Bir Dergi Bir Yazı

Çocuklara Kıraat Bir çocuğu alışmış olduğu kötü huydan vazgeçirmek nasayih ve terbiye ile olmaz mı? Ve bu nasayih-i terbiye de okumak yazma... [Devamını Oku]

Bir Dergi Bir Yazı

(Habl-i Metin Dergisi 1. Sayı) Üd’u ila sebîli Rabbike bi’l-hikmeti ve’l-mev’izati’l-haseneti (nahl, 125; Rabb’inin yoluna, hikmetle ve iy... [Devamını Oku]