Mir’at-ı Vatan

122.sayı Bir Dergi Bir Yazı
Feth-i Kelam Çok şükür maarif fikri memleketimizde bir derece şayi’ oldu. Çok şükür ümid-i istikbalimiz olan efkâr-ı umumide parlak parlak tasavvurlar büyük büyük arzular peyda olmaya ve hele gençlerimizde maarifperverlik istidadı görünmeye başladı. Bu istidad ve meyelan devlete ve millete muktedir olduğu derecede hizmet etmeye başladı. Vicdan ne azametli sultandır Vicdan öyle bir sultandır ki taht-ı tasarrufuna geçirdiği iklimi hem mamur ve âbâdân hem gıbta-bahş-ı memalik ve büldan eder. Vicdan, insana gayet nurani ve ruhani bir kuvvet-i müfekkire ve mümeyyize ihsan buyurmuştur ki bu hassa-i giran-baha ile nev’-i insan hem mümtaz hayvan (canl...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız