Kitabe Okumaları

117.sayı Kitâbe Okumaları
Şerîfe Sadiye Bacı Mezar Kitabesi Lâ mevcûde illâ HûBu han-gâh-ı ʻâlide post-nişînMerhûm eş-Şeyh Mesʻûd Efendi hazretlerininHalîle-i muhteremesi merhûme ve mağfûrunlehâ‘Âbide, zâhide, dervîşe ŞerîfeSaʻdiye Bacıʼnın RûhîçûnHak rızâsıçûn FâtihaSene 1279 Kelimeler: Âbid: İbâdet eden, kulluk eden kimse; 2. Allah’ın emirlerine titizlikle uyan, ibâdete düşkün, takvâ sâhibi kimse.Âbide: Âbid kelimesinin kadını ifâde eden ve kadın ismi olarak kullanılan veya tam-lamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli.Dervîş: 1. Tarîkata girip bir şeyhe bağlanan, onun izinden Hak yolunda yürüyüp nef-sini ıslâh eden, varlık ...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız