Ahmet Said KÜTGÜL

Kitabe Okumaları

Şerîfe Sadiye Bacı Mezar Kitabesi Lâ mevcûde illâ HûBu han-gâh-ı ʻâlide post-nişînMerhûm eş-Şeyh Mesʻûd Efendi hazretlerininHalîle-i ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Fâtıma Refîknaz Hanım Yâ Hû ! Makâm-ı ‘âlide seccâde-nişîn-iirşâd iken irtihâl-i dâr-ı bekâEyleyen eş-şeyh es-Seyyid MehmedNureddi... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Rıfâî Dergahı Kitabesi / Bursa Muradiye Külliyesi Kelimeler: Müceddid: Yenileyen, yenileştiren, yenibirşekil veren kimse.Adlî: Adâletle i... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Abdullah Paşa Çeşmesi/Trabzon [Devamını Oku]