İçerik Resmi
Kitabe Okumaları
Fâtıma Refîknaz Hanım Yâ Hû ! Makâm-ı ‘âlide seccâde-nişîn-iirşâd iken irtihâl-i dâr-ı bekâEyleyen eş-şeyh es-Seyyid MehmedNureddin Efendi'nin harem-i muhtereme-leri Şerîfe Hâce Dervîşe FâtımaRefîknaz Hanım’ın Rûhîçûnrızâen lillâhi’l- Fâtiha Sene 1310Fî 30 Yemi’l-Arefe-i Ramazân Kelimeler: Seccâde-nişin (ﺳﺠّﺎده
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız