Kitabe Okumaları

115.sayı Kitâbe Okumaları
Halil Sami Paşa Kitabesi Âsitan-ı Şeyh Abdülkadir’eKim hulûs üzere olursa rûymâlDer âna râh-ı Hudâ’nın erleriGülistan-ı vahdete gel gir gelÂsitane-i eş-Şeyh Halil Sami Paşa el-Kâdirî (Sene 1270) Mezar Taşı Merhum ve mağfurun lehAişe HatunRûhîçün el-Fatiha Sene 1174 Şaban Ağa Çeşmesi Kitabesi / Bakırköy, İstanbul Beyazıt Kütüphanesi Kitabesi / Eminönü, İstanbul
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız