İçerik Resmi
Kitabe Okumaları
Rıfâî Dergahı Kitabesi / Bursa Muradiye Külliyesi Kelimeler: Müceddid: Yenileyen, yenileştiren, yenibirşekil veren kimse.Adlî: Adâletle ilgili, adâlete âit.Şehin-şâh: Şahlar şâhı, pâdişahlar pâdişâhı.Niçe: Çok, çokluk.Sû: Yan, yön, taraf, cihet.Âsâr: Bir kimsenin veya bir topluluğun çalışması sonucunda
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız