İçerik Resmi
Kitabe Okumaları
Camii Kitabesi Kendi arslan, nâmı Osman Sultan Geylân-ı velîMazhar-ı ism-i Celal ashâb-ı irfan velîGir edîbâne ziyaret eyle ey zâir sakınŞübhe etme misl-i Lokman dertlere dermân-ı velîMerkadi cennet gibi gönle safalar bahşederMehbit-i feyz-i İlahî manzar-ı Yezdân-ı
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız