Kitabe Okumaları

112.sayı Kitâbe Okumaları
Camii Kitabesi Kendi arslan, nâmı Osman Sultan Geylân-ı velîMazhar-ı ism-i Celal ashâb-ı irfan velîGir edîbâne ziyaret eyle ey zâir sakınŞübhe etme misl-i Lokman dertlere dermân-ı velîMerkadi cennet gibi gönle safalar bahşederMehbit-i feyz-i İlahî manzar-ı Yezdân-ı velîHâb-ı gafletten bu halkı dâimâ îkaz ederHâinânı silleler bazen de bu zîşân-ı velîTâlib-i himmet isen gir bekle bâbın NûriyâHimmeti çok lütfu bol bir sâhib-i ihsân-ı velî Ali Saib Paşa Camii Kitabesi / Kayseri Nûr-ı mihrâb-ı zafer şâh-ı hamidü’ş-şiyeminMurtazâ-menkıbe serasker Sâib Paşa(Zafer mihrabının nuru olan, kahramanlıkları beğenilmiş serasker Sa...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız