İçerik Resmi
Kitabe Okumaları
Mezar Taşı KitabesiNesl-i pâkinden Cenâb-ı Hazret-i Üftâde'ninMesken etti bir vücûd-ı muhterem bu menziliVâlideyni ‘ırk-ı tâhir olduğuna şüphe yok Cümle ecdad-ı izâmıdır velî ibn-i velîİsm-i pâkîdir anın sırr-ı ‘Alî beyne’l-enâmSırr-ı ecdâd ile olmuştur derûnu müncelîRûhunu bir
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız