İçerik Resmi
Kitabe Okumaları
Yenikapı Mevlevihanesi Hamuşanı Hüve’l-BâkîE‘âzım-ı ricâl-i devlet-i ‘Aliye’denSâbıkan Darb-hâne-i ‘Âmire NâzırıMerhûm Ahmed Necîb EfendininHalîle-i muhteremeleri merhumeMağfurun-lehâ Hatice ‘Afîfe HanımınRuhiçün el-fatihaFi 28 Zilhicce Sene 1286 Hamuşan: Susmuş olanlar, sessizler, ölmüş olanlar.Darb-hâne: Para basılan yer; Osmanlı Devleti’nde para
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız