Kitabe Okumaları

122.sayı Kitâbe Okumaları
Seyyid Nizam Haziresinden Kitabe Eyyüb Ağa’nın oğlu Diyâr-ı garbde kalan Merhûm ve mağfûr Emîn Ağanın Rûhiçûn el-Fâtiha Sene 1225 Kelimeler: Mağfûr: Allah tarafından günahları bağışlanan veya günahlarının bağışlanması için Cenâbıhakk’a duâ edilen (ölmüş kimse).Mağfur olmak: Allah tarafından affedilmek, bağışlanmak Mağfûrun-leh: Allah tarafından bağışlanmış, affa erişmiş olan, mağfur Üsküdar Hibetullah Valide Sultan Çeşmesi Kelimeler: Himem: Himmetler, Yardımlar, İhsanlar.Cûşiş: Coşkunluk, coşma, galeyan, cûşRe’fet: Merhamet etme, acıma, esirgemeTeşnegân: Susamışlar, susayanlarRevân: ...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız