Kitabe Okumaları

111.sayı Kitâbe Okumaları
Üçüncü Ahmed Çeşmesi Kitabelerinden/Fatih Bu tarh-ı pâk-ı hürremi, sevk etti sadr-ı a`zamıDâmâd-ı hâss-ı ekremi, hem-nâm-ı ceddü’l-enbiyâ (Bu gönül açıcı, tertemiz sahayı, Sadrazama yönlendirdi;Ki bu damadı Peygamberlerin ceddi (İbrahim) ile adaştır) Oldu o düstûr-u celîl, bu hayr-ı cârîye delîlHalka idüb zemzem sebîl, celb etti ol şâha duâ  (O (sadrazam) çalışıp bu hayra vesile olduHalka zemzem gibi olan bu suyu akıtmakla, duaları o şâha çekti) Ol şehriyâr-ı zer-nisâr, bezl etti mâl bî-şumârYapdı sebîl ü çeşmesâr, me’cûr ola rûz-i cezâ (O altın serpen (cömert) padişah, bolca harcayarakyaptı bu çeşmeyi, ta ki a...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız