İstanbul'un Kılıçla Fethi

117.sayı Belge Okumaları
Fetih, lügat olarak açmak ve zafer kazandırmak manalarına gelmektedir. Hudeybiye Muâhedesi (628) sebebiyle nüzul olan Fetih Suresinden ilhamla kullanılmaya başlanan fetih kelimesi; Batı medeniyetinin yaptığı ekonomik ve kültürel kaynaklı istila ve sömürü hareketlerinden ayrı olarak, İslamî ve imanî hakikatlerin insanların olduğu her yere ulaşması, Allah’ın yüce isminin akıl ve kalplere yerleştirilmesi amacıyla yapılan sefer ve savaşlar anlamını taşımaktadır. İslamiyet’in yayılacağı ve kelime-i tevhîd bayrağının dalgalanacağı birçok memleketi henüz sağlığında iken Müslümanlara haber veren Hz. Peygamber (sav), iʻlâ-yı kelimetullah ...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız