İslam Hilafeti

112.sayı Belge Okumaları
Hilafet kelimesi birinin yerine geçmek veya onu temsil etmek anlamlarına gelmektedir. Çoğulu hulefâ olarak lügatlere yerleşen halife, Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) vekili olarak devleti yöneten liderdir. Emîrüʼl-Müʼminîn de denilen halifelik müessesesinin Kurʼânî dayanağı Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesidir. “Ey iman edenler! Allah'a itaat edin; peygambere ve sizden olan ülü'l-emre (emir sâhibi idarecilerinize) de itaat edin!” buyruğuna göre halifeye itaat Allah ve Resulüne itaattir. Hilafet müessesesinin aklî ve hikemî açıklaması, halife olan kişinin vazifeleri ve Müslüman toplumun vazifeleri şu şekilde belirtilmiştir: İnsanların hayatını ve...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız