(1) On beş günde bir çıkarılan edebi, ilmi mecmuadır. (2) Irmak’ı herkes benimsemeli, kendine mal etmelidir. Çünkü Irmak bizim değil muhterem kari’lerimizindir. Bu samimi duygu ve gönülden arzularımıza Irmak’ın tercüman olduğunu gördüğümüz gün kendimizi çok bahtiyar sayacağız. Irmak (3) Bana gözyaşlarımı, heyecanlarımı vecd u istiğrakımı iade et. Gönlümün alevini tutuştur; imanın çerağını tekrar yak. Ben gülün renginde, rüzgârın sesinde, suların akışında Sen’i görmez, bulmaz, duymazsam ne yaparım; ben sensiz neylerim ya Rab! Kânunuevvel 927 Balıkesir Çoban Ateşi (4) Balıkesir şairlerinden Fatıma Kamile Hanım Balık...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız