İçerik Resmi
Hazım Esnasında Oluşan Ahlât-ı Erbaa*
Mesut BUDAK 01 Ocak
Transkripsiyon (25b) İmdi ahlâtdan dem, hârr ve ratbdır. Tabîʻî ya gayr-ı tabîʻî olur. Dem-i tabîʻî odur ki, ciğerde hâsıl olmuş ola. Şekli surh ve şîrîn ve muʻtedilü’l-kıvâmdır. Ve bî-râyihadır, ufûnetden müberrâdır. Fâidesi beden-i insânîde bedel-i
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız