Hareket-i Arz Feciaları ve [Milletin Uluvv-i Cenabı]

115.sayı Baş Muharrir
Bu millet bugün olduğu gibi geçmişte de yaraları sarmakta en küçük tereddütte bulunmamış, hakikaten alicenaplığını her devirde göstermiştir. 30 Şaban 1330’da (1912) Hikmet gazetesinde çıkan yazıyı aynen muharrire alıyorum. “Millet fakir muhtaçtır, diyoruz. Maddeten ve umumiyeti itibariyle bu söz yalan değildir. Şurası da var ki bu aziz millet, rehber cihetiyle fakir, ihtirassız ve ciddi hizmetkarlara muhtaçtır. Lakin uluvv-i cenaba ihtisasat-ı aliyeye gelince; milletimiz, bütün akvama bir nazar-ı iftihar atabilecek kadar zengindir. Milletin hazine-i seha ve keremi, şefkat ve merhameti kadar büyüktür. Milletin bu uluvv-i cenabı, bütün insanlara ...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız