İçerik Resmi
Anadolu Mecmuası
Sayı: 6 / Yeni Matbaa / 1340 Halk Şairleri Halk şairleri Anadolu'da bir tesellidirler. Basık köy odalarının karanlık köşelerinde boğulan nice arzular, ihtiraslar, hummalar, halk şairlerinin muvacehesinde onların sazları ile birlikte uyanır. O zaman hissedilir
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız