Bir Dergi Bir Yazı

114.sayı Bir Dergi Bir Yazı
Çocuklara Kıraat Bir çocuğu alışmış olduğu kötü huydan vazgeçirmek nasayih ve terbiye ile olmaz mı? Ve bu nasayih-i terbiye de okumak yazmakla değil midir? Hırsızlık Hırsızlık dince ve akılca en fena huydur. Bu fena huya alışanların evveli ve akıbeti rezalet ve nedamete sebep olacağından başka günah ve haramdır. Kötü huyu icra edenler nizamen küreğe konur ve kıymetli vücutları pranga ve hapishanelerde kalır ve çürür. Her şeyden tatlı ve kıymetdar ömürleri de hep mezelletle geçer. Her ne olursa olsun sahibinin haberi olmaksızın almamalıdır. Sahibine haber verip almalıdır. Velev kıymetli olsun, velev kıymetsiz olsun. Hırsızlığın k...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız