Bir Dergi Bir Yazı

113.sayı Bir Dergi Bir Yazı
(Habl-i Metin Dergisi 1. Sayı) Üd’u ila sebîli Rabbike bi’l-hikmeti ve’l-mev’izati’l-haseneti (nahl, 125; Rabb’inin yoluna, hikmetle ve iyiliği öğütleyerek çağır) Habl-i Metin Hak ve adle hâdim dînî, ictimâî, fennî, edebî haftalık mecmûa-i islâmiyyedir. Not: Habl-i metin yazısının altında metni yazan Nuri isimli hattatın ketebesi bulunmaktadır. Meslek Bugün alem-i İslam’ın musâb olduğu cehalet-i amîka şüphesiz hiçbir Müslümanın nazar-ı basiretinden kaçmaz. Cihan-ı İslam, umman-ı cehl u nadanide derya-yı hürriyet ve gümânîde yüzdükçe tabiidir ki sefalet-i elîmeye, dil-süz hâlâta yürekler sızlatıcı güna gün âlâm u ek...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız