İçerik Resmi
Habl-i Metin
Zafer ŞIK 01 Ocak
"Üd’u ila sebîli Rabbike bi’l-hikmeti ve’l-mev’izati’l-haseneti"(nahl, 125; Rabb’inin yoluna, hikmetle ve iyiliği öğütleyerek çağır) Habl-i Metin Hak ve adle hâdim dînî, ictimâî, fennî, edebî haftalık mecmûa-i islâmiyyedir. Meslek Bugün alem-i İslam’ın musâb olduğu cehalet-i amîka
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız