İçerik Resmi
Bir Dergi Bir Yazı
Zafer ŞIK 01 Ocak
Habl-i Metin Dergisi 1. Sayı (1) Üd’u ila sebîli rabbike bi’l-hikmeti ve’l-mev’izati’l-haseneti “Rabb’inin yoluna, hikmetle ve iyiliği öğütleyerek çağır.” (Nahl, 125) Habl-i MetinHak ve adle hâdim dînî, ictimâî, fennî, edebî haftalık mecmûa-i İslâmiyyedir. (2) Meslek
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız