Salavât-ı Şerife

116.sayı Beyt-i Berceste
Köşe Penceresi İşte ey insan! … Rahmeten li’l-Âlemîn olan rahmet-i mücessemeye vesîle ise, salavâttır. Evet, salavâtın ma‘nâsı rahmettir. Ve o zîhayat mücessem rahmete, rahmet duâsı olan salavât ise, o Rahmeten li’l-Âlemîn’e vusûle vesîledir. Öyle ise sen, salavâtı kendine o Rahmeten li’l-Âlemîn'e ulaşmak için vesîle yap. Ve o zâtı da rahmet-i Rahmân’a vesîle ittihâz et. (Tılsımlar, s. 11) 1. Beyit اول عالم فخری (محمّد) نبیلر سروريدرویر صلوات مزدنه جمله كناهك اریدر Ol âlem fahri (Muhammed) nebîler serveridürVir salavât müzdene cümle günahın eridür Yunus Emre (4) * تغفر ...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız