Osmanlıca'da Okutucu Harfler

1.sayı Osmanlıca Öğreniyorum
Osmanlıca, içerisinde barındırdığı Türkçe ve Batıdan alınma kelimelerin okunma mantığı açısından Arapçaya değil, bugün kullandığımız Latinceye benzerlik göstermektedir. Arapça ve Farsça kelimeler kendi dil kuralları içerisinde değerlendirilmekte ve ona göre şekil almaktadır. Bununla ilgili mevzu ilerleyen zamanlarda izah edilecektir. Bugün kullandığımız Latincede sekiz adet ünlü harf vardır. Bunlar “A-E-I-İ-O-Ö-U-Ü” sesleridir. Buna mukabil Osmanlıcada ise dört adet okutucu (ünlü) harf bulunmaktadır. Bu harfler diğer harflerin önüne gelmek suretiyle diğer sesleri okuturlar. Böylece hece ve kelimelerin oluşmasını sağlarlar. Bu harfler ve Latincedeki ses karşılıkları yandaki gibidir.  
OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al