İmar Meclisleri

122.sayı Biliyor muydunuz?
اعمار مجلسلري تنظيمات فرماننڭ ١٨٣٩ سنه سنده  اعلان ايديلمه سندن صوڭره  عثمانلي بوروقراسيسنده  كوكلي دگيشيملر اولمشدر. بعض دولت قوروملرينڭ اسملري و ياپيلري دگيشديريلمشدر. بعض صورونلرڭ چوزومي ايچون ايسه  يڭي قوروملر تشكّل ايتديريلمشدر. بونلرڭ آراسنده  ١٨٤٥ سنه سندن اعتبارًا قورولمه يه  باشلانان اعمار مجلسلريني صايابيليرز. اعمار مجلسلري كچيجي اولارق قورولمقده  و قورولدق...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız