El Yazılarıyla Meşhurlar

71.sayı El Yazılarıyla Meşhurlar
Namık Kemal’i Hürriyet gazetesine gönderdiği mektup. (1) Neşri iltimasıyla hürriyete gönderilen varakadır ki son (2) nüshasında görülemediği cihetle ayrıca bastırıldı. (3) Bir zamandan beri Arif imzasıyla neşir buyurulmakta olan Hürriyet’in ne tahririnde (4) ve ne de efkârında bizlerin iştirakimiz olmadığı malum-ı devletleridir. Bu hakikati (5) yani Hürriyet’le beynimizde bir alaka ve münasebet olmadığını göstermek için şu ilanın (6) gazetede neşir buyurulması müstercadır. Arkadaşlar dahi bu arzuda bulunarak vaktiyle (7) gazeteye imza koyduğum cihetle keyfiyetin taraf-ı alilerine tebliğini vesatet-i âcizaneme (8) havale ettiler. Yine herh...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız