El Yazılarıyla Meşhurlar

73.sayı El Yazılarıyla Meşhurlar
Necip Serdengeçti tarafıdan Hüseyin Nakip Turhan’a gönderilen mektuptur. (1) İstanbul 18 Kanunu Sani 341 (2) Muhterem kardeşim Hüseyin, (3) Senden hiç haber alamıyorum. Bazen Münir’i gördüğüm (4) zaman haberlerine muttali olmakta idim. Ancak bu yakınlarda Münir’in (5) dahi mektup almadığını öğrendim. Binaenaleyh merak etmekteyim. (6) Buna binaen sana yazmak ve bizi habersiz bırakmamaklığını rica (7) eylemek isterken Münir geldi. Ve yazdığı birkaç (8) mektubuna cevap alamadığını binaenaleyh kendisine muğbir olduğunu (9) tahmin eylediğini söyledi. Uzun uzun hasbihal eyledik. (10) İğbirarını mucib olacak bir hadiseyi Münir hatırlamadığı (1...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız