El Yazılarıyla Meşhurlar

69.sayı El Yazılarıyla Meşhurlar
Necib Fazıl’ın Taha Toros’a yazdığı mektup. Aziz Kardeşim, (Cumhuriyet) gazetesine gönderdiğiniz taahhütlü mektubu aldım. Fakat va’d ettiğiniz mecmua elime geçmedi. Size esasen son mektubunuza mütekaddim mektubunuz münasebetiyle cevap vermek emelindeydim. Ne yapayım ki en yakın dostlarıma varıncaya kadar (mükatebe) hususundaki tekâsülüm,  mektupla konuşmaktaki nefretim ve bilhassa bugünlerde hayatımın hercümerci buna mâni teşkil etti. Yoksa hararet ve nezaketinizin beni çok memnun ettiğini ve kıymetine bedbin bir nazarla baktığım memleket gençliği arasında sizin gibi saklı cevheriyetler bulmayı beni harekete getirecek bir hadise olarak kaydede...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız