Bir Dergi Bir Yazı

Bir Dergi Bir Yazı

El-Mirsâd (1) Menafi’-i İslamiyyeye hâdim dini, ilmi, fenni, edebi Türkçe el-Mirsad risale-i İslamiyyesi (2) El-Mirsad risale-i İslamiyyesi On ... [Devamını Oku]

Bir Dergi Bir Yazı

Çocuklara Kıraat Bir çocuğu alışmış olduğu kötü huydan vazgeçirmek nasayih ve terbiye ile olmaz mı? Ve bu nasayih-i terbiye de okumak yazma... [Devamını Oku]

Bir Dergi Bir Yazı

(Habl-i Metin Dergisi 1. Sayı) Üd’u ila sebîli Rabbike bi’l-hikmeti ve’l-mev’izati’l-haseneti (nahl, 125; Rabb’inin yoluna, hikmetle ve iy... [Devamını Oku]

Arkadaş

KapakArkadaş Sevgili vatan evlatlarının tenvir-i efkarına hadim on beş günde bir neşrolunur; fenni, edebi, ahlaki mecmua. 6 Muharrem 1328 Resm-i... [Devamını Oku]

Amid-i Sevda

KapakAmid-i SevdaHer on beş günde bir neşr olunur ilmi, fenni, ictimai, edebi gazetedir. Millet Hünerverler yetişsin sanat icad eylesin milletHami... [Devamını Oku]

Anadolu Mecmuası

KapakAnadolu Mecmuası / Sayı: 6 / Yeni Matbaa / 1340 Halk Şairleri Halk şairleri Anadolu'da bir tesellidirler. Basık köy odalarının karanlık k... [Devamını Oku]

Bahar

KapakBahar Dersaadet ve taşralar için abone bedeli 2 kuruş olup altı aylığı yoktur. Posta ücreti 6 kuruştur. Mesleğimize muvafık Köprübaş... [Devamını Oku]

El-Mirsâd

KapakEl-Mirsâd “İnne Rabbeke leb’i-mirsâd” irsal-i rusül ve inzal-i kütüb ile kullarının hayır ve şer amellerine göre istediklerini i... [Devamını Oku]

İ’tisam

Kapakİ’tisam İslamiyet’le Alakadarlığımızın Derecesi Bazıları, fikirlerimizin din ile pek ziyade meşgul olduğunuz, bu sebeple dünya umu... [Devamını Oku]

Hayru’l-Kelam

KapakHayru’l-Kelam Gaye-i Hilkat İnsan bu cedelgâh-ı dünyada (çekişme yerinde) feylesof olsun, bütün manasıyla hayret-i fikriyeye malik bulu... [Devamını Oku]

İmdâdü‘l-Midâd

Kapak İmdâdü‘l-Midâd Onbeş günde bir neşrolunurAded 1Sahibü’l-imtiyaz: Abdülkerim SâbitCild 1 Şiir Nedir? Şair Kimdir? Muka... [Devamını Oku]

Âlem-i Mûsikî

KapakÂlem-i Musiki Musikin Muhtasar Bir İki Tarifi Musiki, hissiyat-ı beşeriyenin tercümanıdır. Musiki, bütün levsiyattan  insanları tenzih e... [Devamını Oku]