Okuma Metinleri

Terbiye-i irade

On sekizinci fasıl Terbiye-i irade 1 Terbiyenin veche-i istikâmeti. 2 İnzibâtın lüzûmu. 3 İ’tiyâdın tesîri. 4 Halkın tekevvünü. Nazar-ı mülahazaya alınacak üç âmil: 1 çocuğun fıtratı; 2 muallimin tesîri; 3 bizzat çocuğun cehd-i şahsîsi. 5 Muallim vazîfesinin bu kısmında ne

Devamı

Harem-i Şerif-i Kuds

بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Âyet-i kerîmesiyle kadir ve kıymeti i’lâ buyurulan kıble-i ûlâ-yı müslimîn ve sâlis-i haremeyn-i şerîfeynin hâl

Devamı